fbpx

Proje

Çeşitli kamu ve sivil toplum kurumlarıyla çeşitli platformlar kurulmuştur. Orman, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, çölleşme ve doğa koruma alanında bu işbirliklerini önemsemektedir.

  1. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Konferansı (The United Nations Conventionto Combat Desertification- UNCCD, www.unccd.int) Genel Sekreterliği tarafından akredite edilen SKT’lar arasına girmiştir ve Türkiye’de bu sözleşmeye akredite olan 3. Kuruluştur (2017). Kuraklık, çölleşme ve arazi tahribatının dengelenmesine yönelik faaliyet ve projeler yapmaktadır. UNCCD COP12 Ankara’ya yönelik önemli çalışmaların içinde bulunmuştur.
  2. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı ((The United Nations Convention on Biological Diversity- UNCBD, www.cbd.int) Türkiye’de düzenlenecek UNCBD için hazırlılara dahil olmaktadır. Türkiye’nin Biyoçeşitlilik Alt Yapısının Geliştirilmesine yönelik büyük projeyi yürütmektedir.
  3. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı ( The Ministerial Conference on the Protection of the Forests in Europe (ForestEurope) https://foresteurope.org/) gözlemci üyesi olarak kabul edilmiştir (2017).
  4. Doğa Orman Sivil Toplum Platformu (Dost Platformu- www.dostplatformu.org) kurucular Kurulundadır ve bu platforma Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan’dan 17 STK bulunmaktadır.
  5. Akdeniz Orman Haftası (The Mediterranean Forest Week- MFW, https://vi-med.forestweek.org/) sürecinde her toplantı takip edilmekte ve sürece dahil olunmaktadır(2013 Cezayir Tlemcen; 2015 İspanya Barcelona; 2017 Fas Agadir; 2019 Lübnan Brummana).
  6. “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu kurucular kurulunda yer almaktadır ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel” Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi toplantısına, platform olarak daha sonraki süreçte proje ve faaliyetlere öncülük etmiştir.
  7. Türkiye Kamu- STK- Özel Sektör Ormancılık İşbirliği Programı (Ormancılık KSÖ, https://ormuh.org.tr/post/5-doga-sempozyumu) kapsamında ülkemizden diğer ormancılık kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halindedir.
  8. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature, IUCN, https://www.iucnredlist.org/) akreditasyon çalışmalarımız devam etmektedir.