fbpx

Tamamlanan Projelerimiz

Ağaçlandırma ve Tesis Edilen Ormanlar

  1. Okulların Ağaçlandırılması; her yıl 10’larca okulda ağaçlandırma çalışması ve yüzlerce çocukla fidan dikim etkinliği gerçekleştirilmektedir.
  2. İstanbul Fatih Ormanı; İstanbul’un 500. Fetih Yıldönümü anısına 1956’da kurulmuş Yeşil Türkiye’nin en önemli canlı eseridir.
  3. Yedi Güzel Adam Ormanları; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri yerleşkelerinde ormanlar kurulmuştur. 
  4. Yol Kenarı Ağaçlandırma Projeleri; Konya Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi ve Sapanca (Adapazarı) Gölü Çevresi ağaçlandırma projeleri hazırlanmıştır.
  5. Ankara Çocuklar Ormanı; düzenli olarak her yıl çocuklarla yapılan fidan dikim etkinliği ile Ankara Yuva’da bir orman tesis edilmiştir.

Biyoçeşitlilik Alt Yapısının Geliştirilmesi Projeleri

  1. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Teknik Şartnamesi hazırlanmıştır. 
  2. Kastamonu Yaralıgöz Eğitim ve Gözlem Ormanı’nın Florasının Tespiti Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik Açısından Hızlı Ekolojik Değerlendirmesi Projesi Küre Orman işletmesinin ekolojik değerlendirilmesi amacıyla proje yürütülmüştür.
  3. Antalya-Finike Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve Değerlendirilmesi Projesi Finike Orman İşletmesi için yürütülen proje doktora tezi olarak yayımlanmıştır.
  4. Bitki Türlerinin Teşhis Edilerek BİYOD Veri-Tabanına Girilmesi Projesi; Trabzon Orman İşletmesi Müdürlüğü için araziden verilerek toplanarak proje uygulanmıştır.

BelgeselProjesi

Ormanı Planlayanlar Belgeseli, Orman Genel Müdürlüğü için hazırlanan 42 dakikalık Orman Amenajmanı Planlama çalışmalarının yapılışını, önemini ve karşılaşılan güçlükleri anlatıyor. Belgesel 21 Mart 2013 gününden beri TRT kanallarında yayınlanmakta ve internetten izlenebilmektedir. Belgeselin İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe DVD’si mevcuttur.

Yangın Eylem Planı Hazırlama Projesi

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yangın Eylem Planı; Türkiye’de ilk defa bir Milli Parkın Orman Yangını Eylem Planı Derneğimizce yapılmıştır